đạt chưa chín

em sẽ làm gì trong trường hợp sau đây, hay giải thích?__

.--em biết ông A làm nhiều việc sai trái nhưng ôngA lại là ân nhân của gđ em?
hoàng gia bảo 8a5
10 tháng 11 lúc 20:21

=> Trong trường hợp này em sẽ phản đối. Bởi vì: Khi ông A là ân nhân thì gia đình em vẫn luôn biết ơn đến ông. Tuy nhiên, khi ông làm việc sai trái thì ảnh hưởng đến nhiều người nên em phải lên tiếng để bảo vệ người khác. Nếu không lên tiếng, em chẳng khác gì là đồng lõa của ông A

.
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mi Mi Lê Hoàng
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
đạt chưa chín
Xem chi tiết
Doanh Huỳnh
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hiền Phương
Xem chi tiết
lạnh lùng boy
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Ngô nguyên bắp :)
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)