đạt chưa chín

em hãy làm gì  trong trường hợp sau đây, giải thích vì sao?

--ý kiến của bạn lan là đúng, ý kiến đó lại bị đa số các bạn phản đối.

-- giúp minh với đang cần gấp >>

hoàng gia bảo 8a5
10 tháng 11 lúc 20:19

=> Trong trường hợp này em sẽ phản đối: Bởi vì Khi bạn Lan trả lời đúng mình phải cố gắng phân tích để mọi người nhận thấy, đáp án của Lan là chính xác.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Mi Mi Lê Hoàng
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Hahahihi2k9
Xem chi tiết
hinary nguyễn
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết
Ánh Trần
Xem chi tiết
Trịnh Thị Kim Chi
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)