Gãy Cánh GST

loading...em cần gấp

Tô Mì
19 tháng 9 lúc 21:30

(a) Với biểu thức \(A:\)

\(A=\left(2+\sqrt{3}\right)\sqrt{2}-\sqrt{8}-\dfrac{\sqrt{666}}{\sqrt{111}}+\dfrac{1}{2}\)

\(=2\sqrt{2}+\sqrt{6}-2\sqrt{2}-\sqrt{\dfrac{666}{111}}+\dfrac{1}{2}\)

\(=\sqrt{6}-\sqrt{6}+\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}\)

Với biểu thức \(B\left(x\ge0;x\ne4\right):\)

\(B=\dfrac{1}{2+\sqrt{x}}+\dfrac{1}{2-\sqrt{x}}-\dfrac{2\sqrt{x}}{4-x}\)

\(=\dfrac{2-\sqrt{x}}{\left(2+\sqrt{x}\right)\left(2-\sqrt{x}\right)}+\dfrac{2+\sqrt{x}}{\left(2+\sqrt{x}\right)\left(2-\sqrt{x}\right)}-\dfrac{2\sqrt{x}}{\left(2+\sqrt{x}\right)\left(2-\sqrt{x}\right)}\)

\(=\dfrac{2-\sqrt{x}+2+\sqrt{x}-2\sqrt{x}}{\left(2+\sqrt{x}\right)\left(2-\sqrt{x}\right)}\)

\(=\dfrac{4-2\sqrt{x}}{\left(2+\sqrt{x}\right)\left(2-\sqrt{x}\right)}\)

\(=\dfrac{2\left(2-\sqrt{x}\right)}{\left(2+\sqrt{x}\right)\left(2-\sqrt{x}\right)}=\dfrac{2}{\sqrt{x}+2}.\)

Vậy: \(A=\dfrac{1}{2};B=\dfrac{2}{\sqrt{x}+2}\left(x\ge0;x\ne4\right).\)

 

(b) Xét \(x=\sqrt{24-8\sqrt{5}}\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x\ge0\\x\ne4\end{matrix}\right.\left(TM\right)\).

Ta có: \(x=\sqrt{24-8\sqrt{5}}=\sqrt{\left(2\sqrt{5}\right)^2-2\cdot2\sqrt{5}\cdot2+2^2}\)

\(=\sqrt{\left(2\sqrt{5}-2\right)^2}=2\sqrt{5}-2\)

Thay vào \(B\), ta được:

\(B=\dfrac{2}{\sqrt{x}+2}=\dfrac{2}{\sqrt{2\sqrt{5}-2}+2}\)

\(=\dfrac{2\left(\sqrt{2\sqrt{5}-2}-2\right)}{2\sqrt{5}-2-2^2}=\dfrac{2\left(\sqrt{2\sqrt{5}-2}-2\right)}{2\sqrt{5}-6}\)

\(=\dfrac{\sqrt{2\sqrt{5}-2}-2}{\sqrt{5}-3}.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sayu
Ha Thu
Xem chi tiết
Lios
Xem chi tiết
Tớ Học Dốt
Xem chi tiết
Collest Bacon
Xem chi tiết
Sayu
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Thái
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Ngân
Xem chi tiết
Tuấn Anh
Xem chi tiết
Mimyna
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)