N҉h҉i҉

em cần gấp ạ

1. Một ô tô đi từ Hà Nội về Thanh Hoá mất 3 giờ 45 phút. Một xe máy đi từ Thanh Hoá về Hà Nội mất 4 giờ 20 phút.

a) Hãy so sánh vận tốc của ô tô và xe máy.

b) Giả sử quãng đường Thanh Hoá - Hà Nội là 156 km, hãy tính vận tốc của mỗi xe.

2.Hai ô tô chạy cùng chiều như sơ đồ. Ô tô thứ nhất khởi hành từ A lúc 7 giờ 30 phút với vận tốc 42km/giờ. Ô tô thứ hai khởi hành từ B lúc 9 giờ với vận tốc 36 km/giờ. A và B cách nhau 90km. Hỏi đến 10 giờ 15 phút hai xe cách nhau bao nhiêu ki-lô-mét?

3. Một ô tô đi từ A đến C với vận tốc 40km/giờ hết 1 giờ 30 phút. Sau đó ô tô đi tiếp từ C đến B với vận tốc 42km/ giờ hết 1 giờ 45 phút. Tính quãng đường ô tô đi từ A đến B.

 

 
Tô Mì
Hôm kia lúc 20:40

Bài 1.

a) Quãng đường của ô tô và xe máy đi được là như nhau (đều là khoảng cách giữa Hà Nội và Thanh Hóa). Mà thời gian đi của xe máy là 4 giờ 20 phút, nhiều hơn thời gian đi của ô tô là 3 giờ 45 phút nên vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy.

b) Đổi : 3 giờ 45 phút = 3,75 (h) và 4 giờ 20 phút = \(\dfrac{13}{3}\) (h).

Vận tốc của ô tô là : \(156:3,75=41,6\left(km/h\right)\).

Vận tốc của xe máy là : \(156:\dfrac{13}{3}=36\left(km/h\right)\).

Đáp số : ...

Bài 2. Thời gian ô tô thứ nhất đi từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 15 phút là : 

10 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút = 2 giờ 45 phút = \(2,75\left(h\right)\)

Quãng đường ô tô thứ nhất đi được là : 

\(42\times2,75=115,5\left(km\right)\)

Khoảng cách của ô tô thứ nhất và B lúc này là : 

\(115,5-90=25,5\left(km\right)\)

Thời gian ô tô thứ hai đi từ 9 giờ đến 10 giờ 15 phút là :

10 giờ 15 phút - 9 giờ = 1 giờ 15 phút = \(1,25\left(h\right)\)

Quãng đường ô tô thứ hai đi được là : 

\(36\times1,25=45\left(km\right)\)

Khoảng cách hai xe là : \(45-25,5=19,5\left(km\right)\).

Đáp số : 19,5 km.

Bài 3. Đổi : 1 giờ 30 phút = 1,5 (giờ) và 1 giờ 45 phút = 1,75 (giờ).

Quãng đường ô tô đi từ A đến C là : \(40\times1,5=60\left(km\right)\).

Quãng đường ô tô đi từ C đến B là : \(42\times1,75=73,5\left(km\right)\).

Quãng đường từ A đến B là : \(60+73,5=133,5\left(km\right)\).

Đáp số : 133,5 km.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyễn ngọc ánh
Xem chi tiết
Công chúa Mi Ku
Xem chi tiết
Hoàng Kiều Chinh
Xem chi tiết
Vo Thi Linh Nhi
Xem chi tiết
Pham nguyen tu ninh
Xem chi tiết
tran hoai linh
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Phan Văn Lá
Xem chi tiết
Cô Gái Cung Bạch Dương
Xem chi tiết