Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Nguyễn ngọc Khế Xanh

E=\(\dfrac{98:\left(\dfrac{4}{5}.1,25\right)}{0,64-\dfrac{1}{25}}\) + \(\dfrac{\left(1.08-\dfrac{2}{25}\right):\dfrac{4}{7}}{\left(6\dfrac{5}{9}-3\dfrac{1}{4}\right).2\dfrac{2}{17}}\) 

mọi người ơi giúp mình bài này vơi , ai làm đc mik tick cho

 

Nguyễn Hoàng Minh
27 tháng 9 2021 lúc 11:35

\(E=\dfrac{98:\left(\dfrac{4}{5}\cdot\dfrac{5}{4}\right)}{\dfrac{16}{25}-\dfrac{1}{25}}+\dfrac{\left(\dfrac{27}{25}-\dfrac{2}{25}\right)\cdot\dfrac{7}{4}}{\left(\dfrac{59}{9}-\dfrac{13}{4}\right)\cdot\dfrac{36}{17}}\\ E=\dfrac{98}{\dfrac{3}{5}}+\dfrac{\dfrac{7}{4}}{\dfrac{119}{36}\cdot\dfrac{36}{17}}\\ E=\dfrac{490}{3}+\dfrac{\dfrac{7}{4}}{7}=\dfrac{490}{3}+\dfrac{1}{4}=\dfrac{1963}{12}\)

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự
Cute Vô Đối
Xem chi tiết
Nguyễn Châu Mỹ Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Đạt
Xem chi tiết
Minh Hiền Tạ Phạm
Xem chi tiết
Nguyễn Thảo Linh
Xem chi tiết
Ngụy Thị Huyền Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Uyên
Xem chi tiết
Nguyễn Phúc Nguyên
Xem chi tiết
Cô Bé Dễ Thương
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)