Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 158
Số lượng câu trả lời 251
Điểm GP 2
Điểm SP 113

Người theo dõi (37)

xuân vy
Akane
Nguyễn Văn Tân

Đang theo dõi (54)