Hàn Băng Băng

Đun m gam axit axetic với cthanol (C₂H₂OH) có H2SO4 đặc làm xúc tác đến khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. b) Tính m. c) Tính hiệu suất của phản ứng trên khi cho 30 gam axit axetic đem đun nhưng chỉ thu được 11 gam este.


Các câu hỏi tương tự
Quỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nkhanh kiera
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
nguyễn đăng
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Kha Hai Lúa
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Anh
Xem chi tiết