02.HảiAnh Bùi Lưu

đốt cháy 16g kim loại đồng trong khí oxi 

a) viết phương trình phản ứng 

b) tính thể tích oxi cần dùng ( đktc) 

c) để có được lượng khí oxi ở trên, cần nhiệt phân bao nhiêu gam KMnO4

Khánh Đan
15 tháng 3 lúc 22:51

a, \(2Cu+O_2\underrightarrow{t^o}2CuO\)

b, \(n_{Cu}=\dfrac{16}{64}=0,25\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{O_2}=\dfrac{1}{2}n_{Cu}=0,125\left(mol\right)\Rightarrow V_{O_2}=0,125.22,4=2,8\left(l\right)\)

c, \(2KMnO_4\underrightarrow{t^o}K_2MnO_4+MnO_2+O_2\)

Theo PT: \(n_{KMnO_4}=2n_{O_2}=0,25\left(mol\right)\Rightarrow m_{KMnO_4}=0,25.158=39,5\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
02.HảiAnh Bùi Lưu
Xem chi tiết
Tổ 2_19_Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Đoàn Khánh Linh
Xem chi tiết
Gia Hoàng Đinh
Xem chi tiết
Khoa Phạm
Xem chi tiết
Bình Bảo
Xem chi tiết
Lê Minh Anh
Xem chi tiết
Vũ Diệu Ngọc
Xem chi tiết
Ttth
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)