02.HảiAnh Bùi Lưu

đốt cháy 16g kim loại đồng trong khí oxi 

a) viết phương trình phản ứng 

b) tính khối lượng đồng (II) oxit tạo thành 

c) tính thể tích oxi cần dùng ( đktc) 

d) để có được lượng khí oxi ở trên, cần nhiệt phân bao nhiêu gam KMnO4

Hoàng Ngân
15 tháng 3 lúc 22:21

PTHH : 2Cu + O2 ---> 2CuO (1)

2KMnO4 --->   K2MnO4 + MnO2 + O2 (2)

Từ gt => nCu =16:64 = 0,25 (mol)

Từ (1) và gt => nCu = nCuO =    2 nO2

=> nCuO = 0,25 mol

nO2 = 0,125 mol

=> mCuO = 0,25 x 80 = 20 (g)

VO2 = 0,125 x 22,4 = 2,8 (l)

Từ (2) => nKMnO4 = 2 nO2

=> nKMnO4 = 0,25

=> mKMnO4 = 0,25 x 158 = 39,5(g)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
02.HảiAnh Bùi Lưu
Xem chi tiết
asashinaaaa
Xem chi tiết
Akfunny _Miu
Xem chi tiết
Duynn Nekk
Xem chi tiết
Ttth
Xem chi tiết
Nhi Nguyễn
Xem chi tiết
Lê Minh Anh
Xem chi tiết
Tổ 2_19_Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)