vuaditvit

Đọc văn bản thông tin "Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập" và trả lời câu hỏi.

Câu 1 .văn bản có mấy đoạn văn mỗi đoạn có nội dung gì?.

Câu 2. các ý tưởng triển khai trong văn bản triển khai theo trình tự nào?.

Câu 3. nội dung cơ bản của văn bản là gì?.

Câu 4 .văn bản có sử dụng khớp chú và tài liệu tham khảo không nếu sử dụng nó có tác dụng như thế nào trong việc biểu đạt nội dung?.

Em đang gấp lắm ạ em chỉ chờ được đến 22:30 thôi ạ.

Đỗ Tuệ Lâm
11 tháng 5 lúc 7:26

Bạn đưa văn bản lên đây luôn nha

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
~Tiểu Hoa Hoa~
Xem chi tiết
Điền Nguyễn Vy Anh
Xem chi tiết
Trịnh Diệu Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Đức
Xem chi tiết
Soái Tỷ😎😎😎
Xem chi tiết
Nguyễn Diệu Anh
Xem chi tiết
The magic
Xem chi tiết
Vũ Hương Trà
Xem chi tiết
Trần Thị Mỹ Hạnh
Xem chi tiết
Nga Nguyễn
Xem chi tiết