học bùi

điền tobe  thích  hợp  

1. they......... doctors?

2. their chairs .............. new and nice?

3.she  ..............a new student?

4.her  brother............ singers?

5.Anna................my friend?

6. ..........his friends students?

7.............. your  new house  near here?

8..............justin a worken?

mn ơi  giúp   mình  giải  bài   với  ạ  , mình đang  cần  gấp  ạ

Đăng Khoa
4 tháng 4 lúc 13:04

1. are

2. are

3. is

4. is

5. is

6. are

7. Is

8. is

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Dũng
4 tháng 4 lúc 13:06
1. are
2. are
3. is
4. is not 
5. is
6. Are
7. is
8. Is
Bình luận (0)
Sinh Viên NEU
5 tháng 4 lúc 1:23

1. Are they......... doctors?

2. Are their chairs .............. new and nice?

3.Is she  ..............a new student?

4.Is her  brother............ singers?

5.Is Anna................my friend?

6. ..Are........his friends students?

7........Is...... your  new house  near here?

8.........is.....justin a worker?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ღ☘Thị༻Nhung☘ღ
Xem chi tiết
Khánh Vy
Xem chi tiết
Cầm Võ
Xem chi tiết
Nga Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Ánh
Xem chi tiết
xử nữ đáng yêu
Xem chi tiết
Khánh Vy
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Đức Tân
Xem chi tiết
Phạm Ngọc Đức Tân
Xem chi tiết
nene
Xem chi tiết