hizuto kazagami

\(\dfrac{yz}{x^2+2yz}\)+\(\dfrac{xz}{y^2+2xz}\)+\(\dfrac{xy}{z^2+xy}\)

Akai Haruma
13 tháng 4 lúc 14:50

Yêu cầu đề là gì và các điều kiện về $x,y,z$ như thế nào bạn cần nêu rõ ra nhé.


Các câu hỏi tương tự
Mai Phương Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Quang
Xem chi tiết
Lê Vinh Hưng
Xem chi tiết
Khánh Linh
Xem chi tiết
Thời Loạn
Xem chi tiết
Vinh 2k8
Xem chi tiết
Tuan Anh Nguyen
Xem chi tiết
Trần Hoàng	Anh
Xem chi tiết
Trần Phương Anh
Xem chi tiết
Trần Phương Anh
Xem chi tiết