Nguyễn Minh Chiến

\(\dfrac{-8}{3}.\dfrac{2}{11}-\dfrac{8}{3}:\dfrac{11}{9}\) giúp mk với

 

Ngô hải nam
4 tháng 11 lúc 20:13

\(=\dfrac{8}{3}\cdot\dfrac{-2}{11}-\dfrac{8}{3}\cdot\dfrac{9}{11}=\dfrac{8}{3}\left(\dfrac{-2}{11}-\dfrac{9}{11}\right)=\dfrac{8}{3}\cdot\left(-1\right)=-\dfrac{8}{3}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Cihce
Xem chi tiết
Phạm Vũ Hà My
Xem chi tiết
Cihce
Xem chi tiết
what the fack
Xem chi tiết
phạm
Xem chi tiết
phạm quốc thiện
Xem chi tiết
Thuỳ Lê Minh
Xem chi tiết
Cihce
Xem chi tiết
ỵyjfdfj
Xem chi tiết
hoang thuy an
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)