Đinh Trí Gia BInhf

Để trung hòa 200ml dd NaOH 2M cần dùng bao nhiêu gam dd H2SO4 20% ( d=1,14 g/ml)

Help plssss

HaNa
25 tháng 5 lúc 9:30

Có: \(n_{H_2SO_4}=\dfrac{1}{2}n_{NaOH}=\dfrac{1}{2}.0,2.2=0,2\left(mol\right)\)

\(m_{dd.H_2SO_4.cần.dùng}=\dfrac{0,2.98.100\%}{20\%}=98\left(g\right)\) 

\(V_{dd.H_2SO_4.cần.dùng}=\dfrac{98}{1,14}=85,96\left(ml\right)\)

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Văn Hiển
Xem chi tiết
hoàng trần ngọc hân
Xem chi tiết
Nguyễn Thị My
Xem chi tiết
Long Nguyễn
Xem chi tiết
trùm phi phai
Xem chi tiết
Skem
Xem chi tiết
trần thị thúy
Xem chi tiết
Tạ Vân Anh
Xem chi tiết
Vũ Quang Anh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)