Alice

"Could you help me?"-"____________".

A. no problem

B. i'd love to

C. yes, i could

D. No i couldn't

Huế Hân Huỳnh
22 tháng 11 lúc 9:37

A

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Thiên Ân
22 tháng 11 lúc 9:45

câu c

Bình luận (0)
Trần Ái Linh
22 tháng 11 lúc 10:22

A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thu Hồng
Xem chi tiết
Trang Như
Xem chi tiết
Hà Linh
Xem chi tiết
Strawberry
Xem chi tiết
ngọc hân
Xem chi tiết
Mèocute
Xem chi tiết
Hoa Hồng
Xem chi tiết
marie
Xem chi tiết
marie
Xem chi tiết
hải đăng
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)