2k12 min

Cô hoa mua 15kg gạo hết 270 000 đồng.Hỏi nếu có 4 320 000 đồng thì mua được bao nhiêu kg gạo?

Van Toan
4 tháng 11 lúc 19:28

1 kg gạo hết số tiền là:

270 000:15=18 000(đồng)

nếu có 4 320 000 đồng thì mua được số kg gạo là:

4 320 000:18 000=240(kg)

Đáp số:240 kg gạo

Bình luận (0)
_Old Man_
4 tháng 11 lúc 19:29

số tiền của mỗi kg gạo là 

270000 : 15 = 18000 ( đồng ) 

với 432000 đồng thì mua được số kg gạo là 

4320000 : 18000 = 240 ( kg ) 

Bình luận (2)
Nguyễn Ngọc Diệp
4 tháng 11 lúc 19:30

 Nếu có 4 320 000 đồng thì mua được số gạo là :

           4 320 000 : ( 270 000 : 15 ) = 240 ( kg )

                                                        Đ/S : 240 kg gạo

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
NGỌC HAY KHÓC
Xem chi tiết
Trần Thị Nhung
Xem chi tiết
Hoàng Khánh Thu
Xem chi tiết
Lâm Hà Vi
Xem chi tiết
Trịnh Thị Ninh
Xem chi tiết
San Ngáo tó
Xem chi tiết
trung luu
Xem chi tiết
tranminhchau
Xem chi tiết
nguyen van dat
Xem chi tiết
Vũ Thị Minh nguyệt
Xem chi tiết