cao duong tuan

có 4 lọ mất nhãn mỗi lạ đựng một dung dịch k màu :HCL,NaCl,K2CO3,Ba(OH)2. hãy nhận biết dung dịch trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học viết phương trình hóa học minh họa

 

Khánh Đan
4 tháng 11 lúc 20:37
- Trích mẫu thử.- Nhỏ vài giọt từng mẫu thử vào giấy quỳ tím.+ Quỳ tím hóa đỏ: HCl.+ Quỳ tím hóa xanh: K2CO3, Ba(OH)2. (1)+ Quỳ tím không đổi màu: NaCl.- Nhỏ 1 lượng mẫu thử nhóm (1) vào dd BaCl2.+ Xuất hiện kết tủa trắng: K2CO3.PT: \(BaCl_2+K_2CO_3\rightarrow2KCl+BaCO_{3\downarrow}\)+ Không hiện tượng: Ba(OH)2.- Dán nhãn.
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Kudo Shinichi
4 tháng 11 lúc 20:38
Trích một ít các chất lấy làm mẫu thử, có đánh số thứ tựCho quỳ tím vào các mẫu thử nếu thấy:- Mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh: `Ba(OH)_2`_____________________ đỏ: `HCl`- Mẫu thử còn lại là `NaCl, K_2CO_3`Lấy dd HCl vừa nhận biết cho vào 2 dd chưa nhận biết được:- Mẫu thử tạo khí: `K_2CO_3``K_2CO_3 + 2HCl -> 2KCl + CO_2 + H_2O`- Mẫu thử còn lại là NaCl
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phong Nguyệt
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
hien
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Đặng Thị Như Quỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Nguyên
Xem chi tiết
sophia
Xem chi tiết
Shizuri
Xem chi tiết
Trần nguyên sang
Xem chi tiết
Nguyễn Thiên
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)