Minn

có 2 thùng cam:thùng thứ nhất có số quả cam bằng 3/4 thùng thứ hai; nếu lấy 5 quả ở thùng thứ nhất chuyển sang thùng thứ hai thì thùng thứ nhất có số quả cam bằng 2/3 thùng thứ hai. tính số quả cam lúc đầu trong mỗi thùng

Đây là dạng toán  hai tỉ số tổng không đổi của tiểu học em nhé.

Dù lấy từ thùng nọ sang thùng kia bao nhiêu quả thì tổng số cam hai thùng vẫn luôn luôn không đổi.

      Số cam thùng thứ nhất lúc đầu bằng: 3: (3+4) = \(\dfrac{3}{7}\)(tổng số cam hai thùng)

     Số cam thùng thứ hai lúc sau bằng: 2:(2+3) = \(\dfrac{2}{5}\)(tổng số cam hai thùng)

     5 quả ứng với phân số là: \(\dfrac{3}{7}\)-\(\dfrac{2}{5}\) = \(\dfrac{1}{35}\)(tổng số cam hai thùng)

     Tổng số cam hai thùng là: 5: \(\dfrac{1}{35}\) = 175 ( quả)

    Thùng 1 lúc đầu có số quả cam là: 175 \(\times\) \(\dfrac{3}{7}\) = 75 (quả)

    Thùng thứ hai lúc đầu có số quả cam là: 175 - 75 = 100( quả)

    Đáp số: Thùng 1 lúc đầu có  75 quả cam

                 Thùng thứ hai lúc đầu có 100 quả cam

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
25 tháng 5 lúc 13:23

Gọi số quả cam lúc đầu ở thùng 1 và thùng 2 lần lượtlà a,b

theo đề, ta có:

a=3/4b và a-5=2/3(b+5)

=>a-3/4=0 và a-2/3b=10/3+5=25/3

=>a=75 và b=100

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Đỗ Minh Phương
Xem chi tiết
bui uy vu
Xem chi tiết
Tran The Anh
Xem chi tiết
Vũ Thị Thanh Thảo
Xem chi tiết
tominhvu
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Phạm Minh Anh
Xem chi tiết
Trần Phương Anh
Xem chi tiết