HUNG

chứng minh biểu thức không phụ thuộc vào biến a=x(2x+1)-x2(x+2)+x3-x+2019

Nguyễn Việt Lâm
4 tháng 11 lúc 21:32

\(A=x\left(2x+1\right)-x^2\left(x+2\right)+x^3-x+2019\)

\(=2x^2+x-x^3-2x^2+x^3-x+2019\)

\(=2019\) (ko phụ thuộc x)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hoangtuvi
Xem chi tiết
hoangtuvi
Xem chi tiết
Linh Phương
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Linh Phương
Xem chi tiết
Đặng Thị Thuý Vân
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Phương Linh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Vy trần
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)