Chi thối

cho tứ giác ABCD có góc A=góc C=90 độ.chứng minh 2 điểm A,C cùng thuộc đường tròn đường kính BD


Các câu hỏi tương tự
nguyễn hà quyên
Xem chi tiết
Phan Ngọc Như Quỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Anh Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Thảo
Xem chi tiết
Xiu Beo
Xem chi tiết
cao thị khánh
Xem chi tiết
Trương Thị Thảo Linh
Xem chi tiết
Oo Bản tình ca ác quỷ oO
Xem chi tiết
Linh Linh
Xem chi tiết
nguyen thi mai anh
Xem chi tiết