Phuongthao Bui

Cho tam giác DEF vuông tại D có DE=0,9cm ; DF=12cm và DH vuông góc với EF a) Viết tỉ số lượng giác tan E b) tính các tỉ số lượng giác của góc F

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 20:01

a: ΔDEF vuông tại D

=>\(DE^2+DF^2=EF^2\)

=>\(EF^2=0,9^2+12^2=144,81\)

=>\(EF=\sqrt{144,81}\)(cm)

Xét ΔDEF vuông tại D có \(tanE=\dfrac{DF}{DE}\)

=>\(tanE=\dfrac{12}{0,9}=\dfrac{120}{9}=\dfrac{40}{3}\)

b: Xét ΔDEF vuông tại D có

\(sinF=\dfrac{DE}{EF}=\dfrac{0.9}{\sqrt{144,81}}\)

\(cosF=\dfrac{DF}{EF}=\dfrac{12}{\sqrt{144,81}}\)

\(tanF=\dfrac{0.9}{12}=\dfrac{9}{120}=\dfrac{3}{40}\)

\(cotF=\dfrac{12}{0.9}=\dfrac{40}{3}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
sang trần
Xem chi tiết
Caodangkhoa
Xem chi tiết
Caodangkhoa
Xem chi tiết
Caodangkhoa
Xem chi tiết
Kim Chi
Xem chi tiết
Kay Nguyễn
Xem chi tiết
An Tấn
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Duy
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)