Giang Le

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H ϵ BC) cắt đường phân giác BD tại I . Chứng minh rằng 

a; ΔABC đồng dạng với ΔHBA 

b; HI / IA = AD / DC

em cần gấp ai giúp em với 

 

Nguyễn Việt Lâm
19 tháng 3 lúc 8:11

a.

Xét hai tam giác vuông ABC và HBA có:

\(\left\{{}\begin{matrix}\widehat{HBA}\text{ chung}\\\widehat{BAC}=\widehat{BHA}=90^0\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\Delta ABC\sim\Delta HBA\left(g.g\right)\)

b.

Do BD là phân giác góc B, áp dụng định lý phân giác cho tam giác ABC:

\(\dfrac{AD}{DC}=\dfrac{AB}{BC}\) (1)

Do BI là phân giác góc B, áp dụng định lý phân giác cho tam giác ABH:

\(\dfrac{HI}{AI}=\dfrac{BH}{AB}\) (2)

Mặt khác, từ câu a do \(\Delta ABC\sim\Delta HBA\Rightarrow\dfrac{AB}{BH}=\dfrac{BC}{BA}\Rightarrow\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{BH}{AB}\) (3)

(1);(2);(3) \(\Rightarrow\dfrac{HI}{IA}=\dfrac{AD}{DC}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Lâm
19 tháng 3 lúc 8:11

loading...

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Phương Phương
Xem chi tiết
kanna kamui
Xem chi tiết
Vũ Đức Mạnh
Xem chi tiết
đinh thị hồng hạnh
Xem chi tiết
Trần Quang Vinh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Dạ Lý
Xem chi tiết
Khách vãng lai
Xem chi tiết
Nguyen Anh
Xem chi tiết
Hieu Ngoc Nguyen
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)