wary reus

Cho tam giác ABC vuông tại A có BC =12 cm . Tính chiều dài hai cạnh góc vuông biết AB= \(\frac{2}{3}\)AC

Lê Nguyệt Hằng
6 tháng 8 2016 lúc 16:00

Vì tam giác ABC vuông tại A nên:

\(AB^2+AC^2=BC^2\)

=> \(\left(\frac{2}{3}AC\right)^2+AC^2=12^2\)

=>\(\frac{4}{9}AC^2+AC^2=144\)

=>\(AC^2\left(\frac{4}{9}+1\right)=144\)

=>\(AC^2.\frac{13}{9}=144\)

=>\(AC^2=144:\frac{13}{9}=\frac{1296}{13}\)

=> \(AC=\frac{36\sqrt{13}}{13}\)

=> \(AB=AC.\frac{2}{3}=\frac{36\sqrt{13}}{13}.\frac{2}{3}=\frac{24\sqrt{13}}{13}\)

Vậy 2 cạnh góc vuông của tam giác ABC là \(\frac{24\sqrt{13}}{13}\)\(\frac{36\sqrt{13}}{13}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hồng Hạnh
Xem chi tiết
Vân Khánh
Xem chi tiết
Vân Khánh
Xem chi tiết
NT Ánh
Xem chi tiết
Hải Nam Xiumin
Xem chi tiết
Vũ Thị Nhung
Xem chi tiết
ʚĭɞ Thị Quyên ʚĭɞ
Xem chi tiết
wary reus
Xem chi tiết
Sơn Lê
Xem chi tiết