Gia Huy Nguyễn

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên
tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA=MD
a)
Chứng minhminhΔ𝐴𝑀𝐵=Δ𝐷𝑀𝐶
b)
Chứng minh AB // CD
c)
Chứng minhminhΔ𝐴𝑀𝐶=Δ𝐷𝑀𝐵
d)
Chứng minh AC // BD

a: Xet ΔAMB và ΔDMC có

MA=MD

góc AMB=góc DMC

MB=MC

=>ΔAMB=ΔDMC

b: ΔAMB=ΔDMC

=>góc MAB=góc MDC

=>AB//DC

c: Xet ΔAMC và ΔDMB có

MA=MD
góc AMC=góc DMB

MC=MB

=>ΔAMC=ΔDMB

d: ΔAMC=ΔDMB

=>góc MAC=góc MDB

=>AC//BD

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Anh Quoc Trinh
Xem chi tiết
Đỗ Thị Kim Anh
Xem chi tiết
ỵyjfdfj
Xem chi tiết
Phương Vy
Xem chi tiết
ho ha linh
Xem chi tiết
Taku Rikikudo Rimokatoji
Xem chi tiết
02.HảiAnh Bùi Lưu
Xem chi tiết
Trịnh Vân Anh
Xem chi tiết
Lê Phan Nguyệt Nga
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)