Châu Anh Đỗ

: Cho tam giác ▲ABC, gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA=MD . Chứng minh rằng

a) ▲ABM=▲DCM;           b) AB//CD;                          c) AM<\(\dfrac{AB+AC}{2}\).

HỘ MIK VS MIK ĐG CẦN GẤP

Nguyễn Lê Phước Thịnh
20 tháng 3 lúc 10:29

a: Xét ΔABM và ΔDCM có

MA=MD

góc AMB=góc DMC

MB=MC

=>ΔABM=ΔDCM

b: ΔMAB=ΔMDC

=>góc MAB=góc MDC

=>AB//CD

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Dưa Hấu
Xem chi tiết
Phương Vy
Xem chi tiết
7/3 - 38 - Nguyễn Thành...
Xem chi tiết
lien nguyen
Xem chi tiết
phúc hồng
Xem chi tiết
Lê Thanh Hải
Xem chi tiết
Hồng Mếnn
Xem chi tiết
Minh Vương
Xem chi tiết
7/2 Gia Khanh
Xem chi tiết
hoàng phi yến
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)