Ngbchau

Cho tam giác ABC có: Góc B=80 độ, góc C=40 độ Vẽ BD là tia phân giác của ABC Tính DBC. Giúp em nhanh với mn ơi

Kiều Vũ Linh
19 tháng 11 lúc 6:49

loading...ABC có:

∠A + ∠ABC + ∠C = 180⁰ (tổng ba góc trong ∆ABC)

⇒ ∠A = 180⁰ - ∠C - ∠ABC

= 180⁰ - 40⁰ - 80⁰

= 60⁰

Do BD là tia phân giác của ∠ABC

⇒ ∠ABD = ∠ABC : 2 = 80⁰ : 2 = 40⁰

∆ABD có:

∠A + ∠ABD + ∠ADB = 180⁰ (tổng ba góc trong ∆ABD)

⇒ ∠ADB = 180⁰ - ∠A - ∠ABD

= 180⁰ - 60⁰ - 40⁰

= 80⁰

Ta có:

∠ADB + ∠BDC = 180⁰ (kề bù)

⇒ ∠BDC = 180⁰ - ∠ADB

= 180⁰ - 80⁰

= 100⁰

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Bảo Linh
Xem chi tiết
Võ Mạnh Tiến
Xem chi tiết
Trịnh Hoàng Diệu Linh
Xem chi tiết
hihi
Xem chi tiết
honglong vo
Xem chi tiết
nGUYỄN LAM NGỌC
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết
Vũ Hoàng Phương Linh
Xem chi tiết
Út Nhỏ Jenny
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)