Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 159
Số lượng câu trả lời 62
Điểm GP 0
Điểm SP 18

Người theo dõi (8)

BTS-Suga,Jungkook
ken mun
Hoàng Oanh
Phạm Tuấn Long
Hoàng Thị Ánh

Đang theo dõi (20)

Dòng thời gian