Toan Nguyễn

Cho tam giác ABC có AB=AC và M là trung điểm của AC và N là trung điểm của AB.Bm và Cn cắt nhau tại K.Chứng minh

a)tam giác BNC=tam giác CMB

b)tam giác BKC có KB=KC

ét o ét=)

03. Kiều Thái Bảo
1 tháng 12 2022 lúc 22:05

a) Xét ∆BNC và ∆CMB ta có:

NB = MC 

Góc NBC = góc MCB

BC chung

=> ∆BNC = ∆CMB (c-g-c)

b) Xét ∆BKC ta có

Góc KBC = góc KCB

=> ∆BKC là tam giác cân

=> KB = KC

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Khuê Ngô
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thúy Kiều
Xem chi tiết
Thùy Dương Trần Lê
Xem chi tiết
HÀ nhi HAongf
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Hồ Kiều Oanh
Xem chi tiết
nguyễn thanh hà
Xem chi tiết
Lê Tuấn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Lan
Xem chi tiết
Trần Như Quỳnh Trang
Xem chi tiết