Minh Bình

Cho tam giác ABC, có AB= 6cm, BC=12cm, AC= 8cm. Vẽ hình thoi ADEF( D thuộc AB, E thuộc BC, F thuộc CA) Tình cạnh hình thoi

Nguyễn Lê Phước Thịnh
20 tháng 3 lúc 22:27

DE//AC

=>DE/AC=BE/BC

=>DE/8=BE/12

=>DE=2/3BE

EF//AB

=>EF/AB=CE/CB

=>CE/12=EF/6

=>EF=1/2CE

mà EF=DE

nên 2/3BE=1/2CE
mà BE+CE=12

nên BE=36/7cm; CE=48/7cm

=>DE=2/3*BE=2/3*36/7=72/21=24/7(cm)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngô Hoài Thanh
Xem chi tiết
mèo anime
Xem chi tiết
Name
Xem chi tiết
Huy Hoàng Vi
Xem chi tiết
Huy Hoàng Vi
Xem chi tiết
khucdannhi
Xem chi tiết
Nguyen Thi Ngan Ha
Xem chi tiết
Yên Chi
Xem chi tiết
Lê Trần Thanh Ngân
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)