Hoàng Ngọc Hân

Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn.Kẻ tiếp tuyến Ax thuộc nửa mặt phẳng bờ AC ko chứa B.Biết góc BAC=50°. Tính độ lớn của góc xAC

Kiều Vũ Linh
16 tháng 5 lúc 7:28

loading...  

Do ∆ABC nội tiếp (O) (gt)

⇒ O là giao điểm của ba đường trung trực của ∆ABC

Mà ∆ABC cân tại A (gt)

⇒ AO là đường trung trực của ∆ABC

⇒ AO cũng là đường phân giác của ∆ABC

⇒ ∠OAC = ∠BAC : 2

= 50⁰ : 2

= 25⁰

Ta có:

∠xAC + ∠OAC = 90⁰ (do Ax là tiếp tuyến của (O))

⇒ ∠xAC = 90⁰ - ∠OAC

= 90⁰ - 25⁰

= 65⁰

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
cong anh
Xem chi tiết
vu van hu
Xem chi tiết
camcon
Xem chi tiết
tuan tong
Xem chi tiết
minh ngọc
Xem chi tiết
yen pham
Xem chi tiết
Khánh An Ngô
Xem chi tiết
phạm hoàng
Xem chi tiết
Đinh Mai Anh
Xem chi tiết
nguyễn diệu linh
Xem chi tiết