Name

cho sắt 3 oxit tác dụng vs 4,48l khí H2

a) tính khối lượng nước tạo thành

b) tính khối lượng sắt tạo thành

Khánh Đan
15 tháng 3 lúc 19:48

Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

PT: \(Fe_2O_3+3H_2\underrightarrow{t^o}2Fe+3H_2O\)

a, Theo PT: \(n_{H_2O}=n_{H_2}=0,2\left(mol\right)\Rightarrow m_{H_2O}=0,2.18=3,6\left(g\right)\)

b, \(n_{Fe}=\dfrac{2}{3}n_{H_2}=\dfrac{2}{15}\left(mol\right)\Rightarrow m_{Fe}=\dfrac{2}{15}.56=\dfrac{112}{15}\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
cute Bot
Xem chi tiết
Mạnh Phan
Xem chi tiết
Menna Brian
Xem chi tiết
Hường Nguyễn
Xem chi tiết
Menna Brian
Xem chi tiết
Quý Vũ
Xem chi tiết
Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Khánh Vinh
Xem chi tiết
nhóc naruto
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)