Minh Phươngk9

Cho (P):y=x^2 và (d):y=2x-m^2+9
1.Tìm tọa độ gđiểm của (P) và (d) khi m=1
2,Tìm m để (d) cắt (P) tại 2 điểm nằm về 2 phía của trục tung

1: Thay m=1 vào (d), ta được;

\(y=2x-1^2+9=2x+8\)

Phương trình hoành độ giao điểm là: 

\(x^2=2x+8\)

=>\(x^2-2x-8=0\)

=>(x-4)(x+2)=0

=>\(\left[{}\begin{matrix}x=4\\x=-2\end{matrix}\right.\)

Khi x=4 thì \(y=2\cdot4+8=16\)

Khi x=-2 thì \(y=2\cdot\left(-2\right)+8=4\)

Vậy: (d) cắt (P) tại A(4;16); B(-2;4)

2: Phương trình hoành độ giao điểm là:

\(x^2=2x-m^2+9\)

=>\(x^2-2x+m^2-9=0\)

Để (d) cắt (P) tại 2 điểm nằm về hai phía so với trục tung thì a*c<0

=>\(m^2-9< 0\)

=>\(m^2< 9\)

=>-3<m<3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Anh Phú
Xem chi tiết
khanh linh
Xem chi tiết
Lãnh Hàn Hạ Linh
Xem chi tiết
Nuyễn  Thị Thanh Hà
Xem chi tiết
nguyễn đình minh quân
Xem chi tiết
jugerin
Xem chi tiết
Mặt Trời
Xem chi tiết
nguyễn thị minh tuyết
Xem chi tiết
lê ngọc toản
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết