Ẩn danh

cho (P):y=-x\(^2\) và (d):y=mx+m-2

ta có Δ>0. Xác định m để 2 điểm A, B nằm về 2 phía trục tung

 

Phương trình hoành độ giao điểm là:

\(-x^2=mx+m-2\)

=>\(x^2+mx+m-2=0\)

Để (P) cắt (d) tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía của trục tung thì a*c<0

=>1(m-2)<0

=>m-2<0

=>m<2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hiển Bùi
Xem chi tiết
Lê Anh Phú
Xem chi tiết
Đoàn Đỗ Đăng Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Châu Loan
Xem chi tiết
Lê Tiến Đạt
Xem chi tiết
Vy Thảo
Xem chi tiết
tanbien
Xem chi tiết
tranthuylinh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Cảnh Tùng
Xem chi tiết