hoàng gia bảo 9a6

Cho phản ứng hóa học: A + B -> Ca) Xác định nồng độ của chất A để phản ứng tạo ra sản phẩm C với hiệu suất 50%.b) Với nồng độ của chất A vừa tính được, tính khối lượng chất B cần sử dụng để tạo ra 10 mol sản phẩm C.


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
HiHi
Xem chi tiết
Pikachuuuu
Xem chi tiết
Quỳnh Như
Xem chi tiết
Phàm Bình
Xem chi tiết
Tình Phương
Xem chi tiết
Hoang p
Xem chi tiết
TÚ TRẦN THIÊN THANH
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
trannnn
Xem chi tiết