Trương Xuân Lộc

cho (p) y=x^2 và (d) y=mx+3 . Hãy chứng minh (p) luôn cắt (d) tại A(xA,yA) và B(xB,yB) với mọi m. Tính y1+y2 theo m

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là:

\(x^2=mx+3\)

\(\Leftrightarrow x^2-mx-3=0\)(1)

Vì ac<0 nên phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt

hay (P) và (d) luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt với mọi m(Đpcm)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN