Ôn tập Đường tròn

lương đặng khánh ngân

cho (O;R) từ A nằm ngoài đường tròn kẻ 2 tiếp tuyến AB và AC .Qua B kẻ đường thẳng song song với AO cắt (O) tại M .AM cắt (O) tại N. BN cắt AO tại I ,AO cắt BC tại K a) ABOC nội tiếp b)IA^2 = IN . IB

Nguyễn Lê Phước Thịnh
25 tháng 5 lúc 23:27

loading...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
lương đặng khánh ngân
Xem chi tiết
Thoại Lương
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Minh Quang
Xem chi tiết
Dương Ngọc
Xem chi tiết
t t
Xem chi tiết
Minh Hằng
Xem chi tiết
Phan Đức Gia Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Nam Khôi
Xem chi tiết
thỏ michani
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)