Ôn tập Đường tròn

lương đặng khánh ngân

cho (O;R) từ A nằm ngoài đường tròn kẻ 2 tiếp tuyến AB và AC .Qua B kẻ đường thẳng song song với AO cắt (O) tại M .AM cắt (O) tại N. BN cắt AO tại I ,AO cắt BC tại K a) ABOC nội tiếp b)IA^2 = IN . IB

 

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
25 tháng 5 lúc 15:38

 

Mở ảnh

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
25 tháng 5 lúc 15:47

a: góc ABO+góc ACO=180 độ

=>ABOC nội tiếp

b: Xét ΔIAN và ΔIBA có

góc IAN=góc IBA

góc AIN chung

=>ΔIAN đồng dạng với ΔIBA

=>IA^2=IN*IB

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
lương đặng khánh ngân
Xem chi tiết
Thoại Lương
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Minh Quang
Xem chi tiết
Dương Ngọc
Xem chi tiết
t t
Xem chi tiết
Minh Hằng
Xem chi tiết
Phan Đức Gia Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Nam Khôi
Xem chi tiết
thỏ michani
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)