Ánh Ngọc Dương

Cho (O) đường kính AB = 2R . Kẻ dây CD vuông góc với AB tại I sao cho I là trung điểm của AO,

a) Chứng minh IC = ID

b) C/m Tứ giác ACOD là hình thoi

c)C/m DO vuông góc BC

d) C/m Tam giác BCD đều?

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 13:35

a: ΔOCD cân tại O

mà OI là đường cao

nên I là trung điểm của CD

=>IC=ID

b: Xét tứ giác OCAD có

I là trung điểm chung của OA và CD

=>OCAD là hình bình hành

Hình bình hành OCAD có OC=OD

nên OCAD là hình thoi

c: Xét (O) có

ΔBCA nội tiếp

AB là đường kính

Do đó: ΔBCA vuông tại C

=>BC\(\perp\)CA(1)

CODA là hình thoi

=>DO//AC(2)

Từ (1),(2) suy ra DO\(\perp\)BC

d: OCAD là hình thoi

=>OC=CA=AD=OD

Xét ΔOCA có OC=CA=OA

nên ΔOCA đều

=>\(\widehat{CAO}=60^0\)

Ta có: ΔCBA vuông tại C

=>\(\widehat{CBA}+\widehat{CAB}=90^0\)

=>\(\widehat{CBA}=30^0\)

Xét ΔBCD có

BI là đường cao

BI là đường trung tuyến

Do đó:ΔBCD cân tại B

ΔBCD cân tại B

mà BI là đường cao

nên BI là phân giác của góc CBD

=>\(\widehat{CBD}=2\cdot\widehat{CBI}=2\cdot30^0=60^0\)

Xét ΔBCD cân tại B có \(\widehat{CBD}=60^0\)

nên ΔBCD đều

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
Phạm Quốc Hiếu
Xem chi tiết
C.Khải UwU
Xem chi tiết
Mickey Nhi
Xem chi tiết
Anh Ngọc
Xem chi tiết
Poon Phạm
Xem chi tiết
LuKenz
Xem chi tiết
Kenny TV
Xem chi tiết
Nguyễn Duyên
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)