Phan Thị Việt Hoa

Cho nữa đường tròn (O) đường kính AB = 2R và điểm C nằm trên nữa đường tròn đó. Kẻ CH vuông góc với AB (H khác O). gọi D là điểm bất kì nằm trên đoạn CD, đường thẳng AD cắt nửa đường tròn tại điểm thứ hai là E

a, CM tứ giácBHDE nội tiếp

b, CM AD.EC=CD.AC

c, khi điểm C di động trên nửa đường tròn (C khác A, B và điểm chính giữa cung AB) , xác định vị trí của điểm C sao cho chu vi △COH đạt gía trị lớn nhất

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 23:55

a: góc AEB=1/2*sđ cung AB=90 độ

Vì góc DHB+góc DEB=180 độ

nên DHBE nội tiếp

b: Xét ΔADC và ΔACE co

góc ACH=góc AEC(=góc ABC)

góc DAC chung

=>ΔADC đồng dạng với ΔACE
=>DC/EC=AD/AC
=>DC*AC=EC*AD

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Minh Tuấn
Xem chi tiết
Anonymus The
Xem chi tiết
Toàn Nguyễn
Xem chi tiết
Cầm Dương
Xem chi tiết
nguyễn Hồng hạnh
Xem chi tiết
Freya
Xem chi tiết
Phạm Tường Vi
Xem chi tiết
chikaino channel
Xem chi tiết
vương phong
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)