12314141

cho mon=120tia ot là tia phân giác của mon tính tom ton

 

(っ◔◡◔)っ ♥ Aurora ♥
27 tháng 5 lúc 12:56

Có: \(Ot\) là tia phân giác \(\widehat{MON}\)

\(\Rightarrow\widehat{tOm}=t\widehat{On}=\dfrac{\widehat{MON}}{2}=\dfrac{120}{2}=60^o\)

Bình luận (0)
Kurouba Ryousuke
27 tháng 5 lúc 13:01

Vì `\text {OT}` là tia phân giác của \(\widehat{mOn}\)

`->` \(\widehat{\text{tOm}}=\widehat{\text{tOn}}\)

Mà \(\widehat{mOn}=120^0\)

`=>` \(\widehat{tOm}=\widehat{tOn}=\dfrac{\widehat{mOn}}{2}\)

`=>`\(\widehat{tOm}=\widehat{tOn}=\dfrac{120^0}{2}\)

`=>`\(\widehat{\text{tOm}}=\widehat{\text{tOn}}=60^0\)

Vậy, số đo của `2` góc \(\widehat{\text{tOm}}\) và \(\widehat{\text{tOn}}\) là `60^0.`

loading...

Bình luận (3)
(っ◔◡◔)っ ♥ Aurora ♥
27 tháng 5 lúc 12:59

loading...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
tran thi hoai thuong
Xem chi tiết
Phan Đỗ Thành Nhân
Xem chi tiết
revan2709
Xem chi tiết
Pham Quynh Trang
Xem chi tiết
Trần Lê Thu Hiền
Xem chi tiết
Tokyo Ghoul
Xem chi tiết
bùi quang vinh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Huế
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)