CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Long

cho m gam hỗn hợp fe ,al và cu tác dụng với h2so4 đặc nóng thu được vừa đủ 3,36l so2 đktc và dung dịch y chứa 22,8 g muối .tìm giá trị của m là?

Lê Ng Hải Anh
6 tháng 12 2023 lúc 21:16

Ta có: \(n_{SO_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

\(2H_2SO_4+2e\rightarrow SO_4^{2-}+SO_2+2H_2O\)

⇒ nSO42- (trong muối) = nSO2 = 0,15 (mol)

Mà: m muối = mKL + mSO42-

⇒ mKL = 22,8 - 0,15.96 = 8,4 (g)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thụy An
Xem chi tiết
Alayna
Xem chi tiết
Bùi Lan Hương
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Kim Hân
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Kim
Xem chi tiết
Bùi Lan Hương
Xem chi tiết
Alayna
Xem chi tiết
Bùi Lan Hương
Xem chi tiết
Bùi Lan Hương
Xem chi tiết