CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

nguyên công minh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Mỹ Hòa
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Việt
5 tháng 2 2017 lúc 16:09

+)

Lượng HCl vừa đủ hòa tan Fe3O4 \(\Rightarrow n_{HCl}=8n_{Fe3O4}=0,8\left(mol\right)\)

Sau phản ứng sinh ra 0,1 mol FeCl2 và 0,2 mol FeCl3

0,2 mol FeCl3 hòa tan vừa hết 0,1 mol Cu

+)

Cho AgNO3 vào dd X thì xảy ra phản ứng đẩy kim loại trong muối tạo Ag và phản ứng tạo kết tủa AgCl

Bảo toàn e, ta có: \(n_{Ag\downarrow}=2n_{Cu}+n_{Fe3O4}=0,3\left(mol\right)\)

Bảo toàn nguyên tố, ta có: \(n_{AgCl\downarrow}=n_{HCl}=0,8\left(mol\right)\)

Vậy khối lượng kết tủa sau cùng là:

\(m_{\downarrow}=108n_{Ag\downarrow}+143,5n_{AgCl\downarrow}=147,2\left(g\right)\)

Bình luận (0)
Tuấn Nguyễn
Xem chi tiết
 Nguyễn Gia Hưng
30 tháng 9 2020 lúc 15:41

zn

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
phát nguyễn
Xem chi tiết
phát nguyễn
Xem chi tiết
Đỗ Đại Học
Xem chi tiết
Hà My
Xem chi tiết
Hồ Hữu Phước
17 tháng 9 2017 lúc 19:30

Câu 1CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bình luận (0)
Hồ Hữu Phước
17 tháng 9 2017 lúc 19:32

CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bình luận (0)
Kiều Linh
Xem chi tiết
Lương Hồng Trang
Xem chi tiết
Min Su Yool
6 tháng 6 2017 lúc 5:53

đáp án là A. Ni

Bình luận (0)
Min Su Yool
Xem chi tiết
Hồ Hữu Phước
17 tháng 9 2017 lúc 19:23

FeO; Fe3O4; HCl

3 chất

Bình luận (0)