Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 1796
Điểm GP 375
Điểm SP 1545

Người theo dõi (263)

Huy Jenify
7a4 Trà My
Dao Thi Hoa

Đang theo dõi (5)

Đức Hiếu
Hong Ra On
Admin
H Thu Kbuôr