MixiGaming

Cho I là điểm tùy ý trong tam giác ABC. Gọi D, E, F lần lượt là trọng tâm của các
tam giác IBC, ICA, IAB. Chứng minh rằng: tam giac DEF ∽tam giac ABC.


Các câu hỏi tương tự
Cao phuonglinh
Xem chi tiết
linhka
Xem chi tiết
Như
Xem chi tiết
Sắc màu
Xem chi tiết
Tố Quyên
Xem chi tiết
Tran Thi Xuan
Xem chi tiết
Huỳnh Trấn Thành
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Anh
Xem chi tiết
Trần Ngọc Mỹ
Xem chi tiết
Yeji
Xem chi tiết