A Thuw

Cho hình vẽ, biết OM=2cm,ON=5cm x________.O____.M______.N_______y ​

a) Tính đoạn MN ​

b) Lấy điểm P bên phải điểm O sao cho OP =7cm.Tính MP?

​c) Lấy điểm Q bên trái điểm O sao cho M là trung điểm của PQ.Chứng mình rằng:QO = MN

a: Trên tia Oy, ta có: OM<ON

nên M nằm giữa O và N

=>OM+MN=ON

=>MN+2=5

=>MN=3(cm)

b: Trên tia Oy, ta có: OM<OP

nên M nằm giữa O và P

=>OM+MP=OP

=>MP+2=7

=>MP=5(cm)

c: M là trung điểm của PQ

=>MP=MQ=5(cm)

trên tia Mx, ta có: MO<MQ

nên O nằm giữa M và Q

=>MO+OQ=MQ

=>OQ=5-2=3(cm)

=>QO=MN(=3cm)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bùi Ngọc Trâm
Xem chi tiết
nguyễn thị khánh linh
Xem chi tiết
Phan THị Việt KHuê
Xem chi tiết
Phan Nguyễn Phương Thảo
Xem chi tiết
Phạm Hải Thu Hà
Xem chi tiết
umi
Xem chi tiết
Nguyễn tuấn anh
Xem chi tiết
Trần Bá Hồng Đăng
Xem chi tiết
Trần Bá Hồng Đăng
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Vi 47
Xem chi tiết