Tứ giác

huy bình

Cho hình thang ABCD là hình thang cân ( AB song song CD, AB < CD). Gọi I và J lần lượt là trung điểm của AB và CD . S là giao điểm của AD và BC, O là giao điểm của AC và BD. Chứng minh rằng : tam giác SAB và tam giác SCD cân


Các câu hỏi tương tự
lầy có mã sô 07 Sang
Xem chi tiết
Huyền Khánh
Xem chi tiết
secret1234567
Xem chi tiết
NGUYEN BANG PHUOC
Xem chi tiết
Thai Hoang
Xem chi tiết
Hương
Xem chi tiết
Jerry
Xem chi tiết
8/11 42 Phạm hoàng Bảo T...
Xem chi tiết
Lê Trần Thanh Anh
Xem chi tiết