Tứ giác

lầy có mã sô 07 Sang

cho hình thang ABCD, AB//CD. M là trung điểm của CD, I là giao điểm của AM và BD; K là giao điểm của BM và AC. gọi O là giao điểm AC và BD.MO cắt AB tại N; BO cắt BC tại S. CMR: N là trung điểm của AB. A;D;S thẳng hàng


Các câu hỏi tương tự
ngô khánh linh
Xem chi tiết
secret1234567
Xem chi tiết
Huyền Khánh
Xem chi tiết
Lê Trần Thanh Anh
Xem chi tiết
Kim Ngưu
Xem chi tiết
nguyễn thành đạt
Xem chi tiết
Kim So Hyun
Xem chi tiết
trieu vu
Xem chi tiết
Hương
Xem chi tiết