Tứ giác

Lê Trần Thanh Anh

Cho hình chữ nhật ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AO và BO.

1/ Cho AB = 8cm ; BC = 10cm.

a/ Tính diện tính hình chữ nhật ABCD.

b/ C/m DMNC là hình thang cân.

2/ Giả sử AC = 2AD. Gọi E là giao điểm của tia CN và tia DM. C/m tứ giác ADOE là hình thoi.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
20 tháng 12 2021 lúc 18:10

1: 

a: \(S_{ABCD}=AB\cdot BC=80\left(cm^2\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ngô khánh linh
Xem chi tiết
Quynh Anh
Xem chi tiết
Mai Anh Nguyễn
Xem chi tiết
Trash Như
Xem chi tiết
Quỳnh Như
Xem chi tiết
sjajsghs
Xem chi tiết
linhlinh
Xem chi tiết
HELP ME
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo
Xem chi tiết