Tứ giác

Huyền Khánh

Cho hình thang ABCD có hai đáy AB và CD (AB <  CD) có  AD = BC. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AD, BC. Qua E vẽ đường thẳng song song với CD, đường thẳng này cắt AC tại K.

a)    Chứng minh K là trung điểm của AC

b)    Chứng minh K thuộc đường thẳng EF.

c) Chứng minh rằng tứ giác ABCD là hình thang cân


Các câu hỏi tương tự
Dolphy_Iron
Xem chi tiết
Hương
Xem chi tiết
anh hai
Xem chi tiết
Lê Vũ Ngọc Phúc
Xem chi tiết
secret1234567
Xem chi tiết
Vũ Anh Quân
Xem chi tiết
Sofia Nàng
Xem chi tiết
Hương
Xem chi tiết
Hương
Xem chi tiết