Tứ giác

Jerry

Hình thang cân ABCD (AB // CD) có I là giao điểm của hai đường chéo, K là giao điểm của các đường thẳng chứa hai cạnh bên.
a) Chứng minh IC = ID.
b) Gọi H là giao điểm của các KI và DC. Chứng minh KH ⊥ DC, DH = HC

Nguyễn Lê Phước Thịnh
30 tháng 8 2021 lúc 22:13

a: Xét ΔACD và ΔBDC có 

AC=BD

CD chung

AD=BC

Do đó: ΔACD=ΔBDC

Suy ra: \(\widehat{ACD}=\widehat{BDC}\)

hay \(\widehat{IDC}=\widehat{ICD}\)

Xét ΔIDC có \(\widehat{IDC}=\widehat{ICD}\)

nên ΔIDC cân tại I

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Duyên xinh
Xem chi tiết
HELP ME
Xem chi tiết
Huyền Khánh
Xem chi tiết
Lê Trần Thanh Anh
Xem chi tiết
HELP ME
Xem chi tiết
secret1234567
Xem chi tiết
changchan
Xem chi tiết
changchan
Xem chi tiết
NGUYEN BANG PHUOC
Xem chi tiết